Carabiner William Triact-Lock รุ่น M36A TL

฿ 2,150.00

(ราคาไม่รวมส่ง)

รหัส 405-271

เป็น Carabiner แบบล็อคอัตโนมัติ(แต่ควรตรวจเช็คทุกครั้งเมื่อปิดล็อค เพื่อให้แน่ใจว่าได้ปิดล็อคอย่างสมบูรณ์ดีแล้ว) ผลิตจากอลูมินั่ม มีน้ำหนัก 90 กรัม ออกแบบมาเพื่อใช้ในกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการตกจากที่สูง
รับน้ำหนักแรงที่มากระทำต่อวัตถุในแนวนอนได้ 27 kN และรับน้ำหนักแรงที่มากระทำต่อวัตถุในแนวดิ่งได้ 8 kN

ข้อมูลสินค้า

เป็น Carabiner แบบล็อคอัตโนมัติ(แต่ควรตรวจเช็คทุกครั้งเมื่อปิดล็อค เพื่อให้แน่ใจว่าได้ปิดล็อคอย่างสมบูรณ์ดีแล้ว) ผลิตจากอลูมินั่ม มีน้ำหนัก 90 กรัม ออกแบบมาเพื่อใช้ในกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการตกจากที่สูง

รับน้ำหนักแรงที่มากระทำต่อวัตถุในแนวนอนได้ 27 kN และรับน้ำหนักแรงที่มากระทำต่อวัตถุในแนวดิ่งได้ 8 kN

ระหว่างใช้งานต้องตรวจสอบว่า Carabiner รองรับน้ำหนักที่ด้านแกนหลักของมันเสมอ และตรวจสอบว่าปลอกประตูล็อคดีแล้ว หลีกเลี่ยงการกดทับหรือสิ่งติดยึดที่จะทำให้ล็อคไม่ได้หรือทำให้ปลอกประตูล็อคเสียหาย

Carabiner มีความแข็งแรงมากที่สุดเมื่อแรงกดลงด้านแกนหลักของมัน ขณะที่ประตูปิดล็อค การใช้แรงกดลงบนด้านอื่นของคาราไบเนอร์(เช่น บนด้านรอง หรือในขณะที่ประตูเปิดอยู่) เป็นสิ่งอันตรายและทำให้ความแข็งแรงลดลง

เป็นอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล โดยใช้เชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่นตั้งแต่ 2 ชนิด ขึ้นไป เช่น Harness และเชือก เป็นต้น