สายธารน้ำใจสู่เด็กน้อย ปีที่26

ณ โรงเรียนใน อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี

ในวันเสาร์ที่ 9 มกราคม พ.ศ.2564

กิจกรรมวันภาษาไทย

“ขุนเขา โอบอุ้ม ผืนป่า      แผ่นฟ้า โอบล้อม ขุนเขา

ป่าไม้ กำเนิด ร่มเงา      ป่าเขา แผ่นฟ้า คู่กัน

สามสิ่ง ดำรง คงอยู่      เรียนรู้ สายใย เกลียวมั่น

ดำรง นานมา ชั่วกัลป์     ทุกสิ่ง เอื้อกัน กลมเกลียว

มนุษย์..จงเรียนรู้      เข้าใจการคงอยู่มิเปลี่ยนผัน

ทุกสิ่งเกิดมาล้วนสัมพันธ์      จงสร้างใยรักมั่นละทิ้งของตน

อย่ามอง ของเรา ใช่ของเขา      อย่าแยก ของเรา ของคนนั้น

มนุษย์ เกิดมา อยู่ร่วมกัน       สังคม จะคงมั่น หากแบ่งปันน้ำใจ”

เป็นกิจกรรมที่พวกเราทำกันต่อเนื่องมาจนล่วงเข้าสู่ปีที่26 ในนาม“สโมสรสื่อเดินทาง” ซึ่งเป็นแผนกหนึ่งของบริษัท สื่อเดินทาง จำกัด ก่อนอื่นต้องขอแจ้งให้ทราบว่าสโมสรฯไม่สามารถทำได้ด้วยตนเอง หากไม่ได้รับความร่วมมือจากเพื่อนๆสมาชิกสโมสรฯ และผองเพื่อนพี่น้องหลายๆท่านที่ช่วยกันหาทุนและสิ่งของบริจาคต่างๆ นำมาแบ่งปันน้ำใจสู่น้องๆในชนบท สำหรับทุนทรัพย์และสิ่งของบริจาคที่เราจะนำไปบริจาคให้กับน้องๆนักเรียนและโรงเรียนวัดบางทะลุ(เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล2 – ประถมศึกษาปีที่6) มีดังนี้

                              1. ทุนการศึกษา 10 ทุนๆละ 1,000 บาท สำหรับเด็กเรียนดี แต่ยากจน

                              2. ทุนซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ มือสอง จำนวน 5 เครื่อง

                              3. ทุนเลี้ยงอาหารกลางวัน 10,000 บาท สำหรับเด็กๆและผู้ปกครองที่เข้าร่วมงานในวันเสาร์ที่ 11 มกราคม พ.ศ.2563

                              4. ทุนรางวัลแข่งขันประกวดวาดภาพสีเทียน/สีไม้ 7,600 บาท (แบ่งออกเป็น 2 ระดับ)

                              5. ทุนซื้ออุปกรณ์การกีฬา 10,000 บาท เพื่อใช้นำไปสอนการเล่นกีฬา รวมทั้งปลูกฝังให้เด็กๆมีใจรักกีฬา

                              6. ทุนซื้ออุปกรณ์การเรียนการเขียน 10,000 บาท(ได้แก่ สมุดปกอ่อน สมุดปกแข็ง สมุดวาดภาพ ดินสอ ปากกา สีเทียน สีไม้ ยางลบ ไม้บรรทัด กบเหลาดินสอ ฯลฯ)

                              7. ทุนซื้อของเด็กเล่นและตุ๊กตา เพื่อใช้เป็นของรางวัลสำหรับเล่นเกมส์และให้เด็กๆจับสลากในงานฯ ประมาณ 10,000 บาท

                              8. รับบริจาคหนังสือ , CD/DVD สื่อการเรียนการสอน และเสื้อผ้า รวมทั้งของเด็กเล่น(ทั้งเก่า และใหม่) แต่ยังใช้งานได้ดี และสะอาด

สิ่งของส่วนหนึ่งที่นำไปบริจาค

วัตถุประสงค์ของโครงการฯ

  1. เพื่อปันน้ำใจสู่เด็กๆที่ยากไร้ รวมทั้งโรงเรียนที่ยังขาดแคลนอุปกรณ์การเรียนการสอน
  2. ให้โอกาสแก่เด็กที่เรียนดี แต่ยากจน ได้รับโอกาสในการศึกษาเล่าเรียนต่อไป
  3. สร้างความสนุกสนานและรอยยิ้มสดใส
  4. พัฒนากิจกรรมของสโมสรฯให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม

วันเวลาในการดำเนินงาน

สโมสรฯจะจัดทำกิจกรรมฯนี้ใน“วันเด็กแห่งชาติ” ตรงกับวันเสาร์ที่ 9 มกราคม พ.ศ.2564 อันเป็นวันที่ทางทีมงานจะจัดกิจกรรมสร้างความสนุกสานให้แก่น้องๆ ตั้งแต่เวลา 08.00-14.00 น. โดยจะออกเดินทางจากกรุงเทพฯในวันศุกร์ที่ 8 มกราคม พ.ศ.2564 เวลาประมาณ 20.00 น.

                              จึงขอเรียนเชิญทุกท่านบริจาคทุนทรัพย์หรือสิ่งของได้ที่“ร้านสื่อเดินทาง สาขาราชปรารภ” ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.0-2245-4211 , 0-2247-5371-2 , 0-2642-4230-1 ต่อ 20

กิจกรรมแห่เทียน

จึงขอเรียนเชิญทุกท่านบริจาคทุนทรัพย์หรือสิ่งของได้ที่“ร้านสื่อเดินทาง สาขาราชปรารภ” หากท่านไม่สะดวกในการมาบริจาคด้วยตนเอง ก็สามารถบริจาคทุนทรัพย์ด้วยการโอนเงินเข้าธนาคาร ดังนี้

ถ่ายสำเนาเอกสาร

…………………………………………………………………………………………………………………

จึงขอเรียนเชิญทุกท่านบริจาคทุนทรัพย์หรือสิ่งของได้ที่“ร้านสื่อเดินทาง สาขาราชปรารภ” หากท่านไม่สะดวกในการมาบริจาคด้วยตนเอง ก็สามารถบริจาคทุนทรัพย์ด้วยการโอนเงินเข้าธนาคาร ดังนี้

ถ่ายสำเนาเอกสาร

ใบร่วมบริจาคเงิน“สายธารน้ำใจสู่เด็กน้อย ปีที่ 26”

ข้าพเจ้า ………………………………………… นามสกุล ………………………………………….
ที่อยู่………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….
โทร. ………………………………………………………..
ขอร่วมบริจาคเป็นเงิน……………………………………….. บาท
โดยโอนเงินเข้าธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนรางน้ำ บัญชีกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 052-1-07126-5 ชื่อบัญชี”บริษัท สื่อเดินทาง จำกัด ทั้งนี้ใคร่ขอความกรุณาส่งใบโอนเงิน พร้อมใบร่วมบริจาคฯทางโทรสาร.0-2640-0020 หรือทาง e-mail : [email protected]