ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ

ถนนสู่ธรรมชาติ คือ หนทางอันยาวไกลที่ทอดไปสู่ความยิ่งใหญ่มหัศจรรย์ธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นภูเขาสูง ทะเลกว้าง ป่าใหญ่ และสรรพชีวิตในธรรมชาติ ธรรมชาตินั้นยิ่งใหญ่เพียงใด หนทางก็ยิ่งลำบากและยาวไกล ต้องอาศัยประสบการณ์และการเดินทางของคนหลายคนมารวมกันเพื่อก้าวไปให้ถึงจุดหมายนั้น

สโมสรสื่อเดินทางตระหนักในความจริงดังกล่าว จึงขอเชิญทุกท่านที่มีความสนใจเดินทางไปท่องเที่ยวทางธรรมชาติเป็นหมู่เป็นคณะตั้งแต่ 8 ท่านขึ้นไป ติดต่อแจ้งความประสงค์เข้ามา สโมสรฯ ยินดีบริการจัดกรุ๊ปท่องเที่ยวให้แก่ท่านและคณะตามความประสงค์ของท่าน


แบบฟอร์มแสดงความประสงค์ในการจัดกรุ๊ปท่องเที่ยวทางธรรมชาติ


  ชื่อ/นามสกุล*
  ที่อยู่* ที่บ้านที่ทำงาน
  *
  รหัสไปรษณีย์*
  โทรศัพท์*
  โทรสาร
  อีเมล์*
  ช่วงระยะเวลาที่ต้องการเดินทาง*
  จำนวน (คน)*
  สถานที่ที่ต้องการเดินทางไป *
  ชอบแค้มป์ปิ้งประเภท เดินป่าล่องแก่งท่องทะเลขีจักรยานเสือภูเขาอื่นๆ
  รูปแบบกิจกรรมที่ชื่นชอบ ศึกษาพรรณไม้ส่องกล้องดูนกดูดาวดำน้ำดูปะการังดูผีเสื้ออื่นๆ
  ข้อเสนอแนะ