NEWS ข่าวท่องเที่ยว/ข่าวประชาสัมพันธ์

ในช่วงเดือนมีนาคม พ.ศ.2563 มีข่าวฯเพียง 1 งาน ได้แก่

ปิดป่าภูกระดึง 6 เดือน
ปกติภูกระดึงจะปิดป่าเป็นเวลา 4 เดือน ในช่วงวันที่ 1 มิถุนายน – 30 กันยายน ของทุกปี แต่จากเหตุที่เกิดไฟป่าบนภูกระดึง สร้างความเสียหายถึง 3,400 ไร่ ทำให้ทางกรมอุทยานแห่งชาติฯประกาศปิดเร็วกว่ากำหนด โดยปิดตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน เป็นต้นไป แล้วเปิดอีกครั้งในวันที่ 1 ตุลาคม เพื่อให้ธรรมชาติได้ฟื้นฟูตัวเองขึ้นมา

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….