กล้องส่องทางไกลแบบตาเดียว (Tele Scopes or Spotting Scopes)
เป็นกล้องส่องทางไกลที่มีกำลังขยายสูง เหมาะสำหรับใช้มองในสภาพที่มีแสงอ่อนหรือในที่ร่มเงาของป่าไม้ แต่เนื่องจากมีน้ำหนักมาก จึงจำต้องใช้กับขาตั้งกล้องเพื่อส่องดูวัตถุที่ค่อนข้างอยู่กับที่

กล้องส่องทางไกลแบบสองตา (Binocular)
มีลักษณะเป็นกระบอกเลนส์สองอันเชื่อมติดประสานการทำงานร่วมกัน เพื่อการมองเห็นเป็นจุดรวมกัน เป็นกล้องที่มีพลังการขยายต่ำที่ให้ภาพตั้งตรงตามความจริง ไม่ใช่ภาพกลับหัว สามารถปรับระดับของกระบอกเลนส์ทั้งสองได้ตามระยะห่างของตาทั้งสองข้างนั้น ก็เพื่อความสะดวกสบายในการมองของทั้งสองตา ดูภาพให้เห็นเด่นอย่างของจริง แสงที่สะท้อนจากวัตถุที่มองจะผ่านเข้ามาในกล้องไปยังเลนส์ทั้งสองข้าง ทะลุไปยังกลุ่มเลนส์ที่บรรจุอยู่จนสุดที่เลนส์ชิ้นสุดท้ายแล้วออกมายังสายตา ของเรา แต่ก่อนจะมาถึงยังสายตาของผู้มองภาพนั้นจะต้องผ่านชุดของปริซึมที่กลับภาพ ให้ถูกต้องตามความจริงก่อน แล้วภาพจึงค่อยพุ่งไปยังเลนส์ตา (Eye Piece) ขยายให้เราสามารถเห็นวัตถุนั้นได้เด่นชัดตรงกับสภาพความจริงในระยะที่ใกล้ กว่าระยะห่างจริง ๆ ของเรากับวัตถุนั้น เหมาะสำหรับการพกพาติดตัวเพื่อใช้มองวัตถุที่เคลื่อนไหว