เป็นสินค้านำเข้าจากประเทศฝรั่งเศส ภายใต้แบรนด์ PETZL ยกเว้นเชือกที่เป็นแบรนด์ BEAL ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ได้รับการยอมรับจากนานาประเทศเกี่ยวกับคุณภาพและมาตรฐานความปลอดภัย เพื่อใช้ในงานหรือกิจกรรมที่เสี่ยง เช่น การปีนเขา ไต่หน้าผา การช่วยชีวิต การทำงานที่สูง เป็นต้น
1 KN(กิโลนิวตัน = 1,000 นิวตัน หากต้องการเปลี่ยนหน่วยนิวตันเป็นกิโลกรัม ก็หารด้วย 9.8 ซึ่ง 1,000 นิวตัน = 102.04 กิโลกรัม) โดยนิวตันไม่ใช่หน่วยวัดน้ำหนักเหมือนกิโลกรัม แต่เป็นหน่วยวัดแรงที่มากระทำต่อวัตถุ ซึ่งแรงหรือน้ำหนัก 1 นิวตัน คือ ขนาดแรงหรือน้ำหนักที่สามารถทำให้มวล 1 กิโลกรัม เคลื่อนที่ไปตามแนวแรงหรือน้ำหนักนั้นด้วยความเร่ง 1 เมตร/วินาที²
ทั้งนี้แรงโน้มถ่วงของโลกจะดูดวัตถุหนัก 1 กิโลกรัม ประมาณ 9.81 นิวตัน แต่อาจแปรผันเล็กน้อยตามจุดแต่ละจุดบนโลก
อุปกรณ์นี้จะต้องถูกใช้งานโดยผู้ที่มีความสามารถเพียงพอและมีความรับผิดชอบ หรือใช้ในสถานที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบโดยตรงหรือควบคุมได้โดยผู้เชี่ยวชาญ เป็นความรับผิดชอบของผู้ใช้งานต่อวิธีการใช้ การตัดสินใจความปลอดภัย และยอมรับในผลที่เกิดขึ้นจากวิธีการนั้น ไม่ควรใช้อุปกรณ์นี้ถ้าคุณไม่สามารถ หรือไม่อยู่ในสภาวะที่จะรับผิดชอบต่อความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นหรือไม่เข้าใจข้อความในคู่มือการใช้งาน

เชือก Top Work ขนาด 10.5 มม. ยาว 50 ม.
เชือก Top Work ขนาด 10.5 มม. ยาว 50 ม.

รหัส 405-131

เป็นเชือกที่ใช้ในการทำงานที่สูง ขนาด 10.5 มม. ยาว 50 เมตร ผลิตจาก Polyamide ที่มีความยืดหยุ่น Breaking Load 2,600 กก. ความแข็งแรงที่เงื่อนเลข8 คือ 1,800 กก. ความแข็งแรงที่เงื่อนเลข9 คือ 2,000 กก. อัตราการยืดที่ 50/150 กก. คือ 4.8% เปอร์เซ็นต์ของปลอกเชือก 44% ความหนาแน่นของแกนเชือก 56% อัตราการหดในน้ำ 3.5% การเลื่อนไหลของปลอกเชือก 0.3% น้ำหนักเชือก/เมตร 64 กรัม

฿ 7,800.00 ใส่ตะกร้า
เชือก Top Work ขนาด 10.5 มม. ยาว 100 ม.
เชือก Top Work ขนาด 10.5 มม. ยาว 100 ม.

รหัส 405-132

เป็นเชือกที่ใช้ในการทำงานที่สูง ขนาด 10.5 มม. ยาว 100 เมตร ผลิตจาก Polyamide ที่มีความยืดหยุ่น Breaking Load 2,600 กก. ความแข็งแรงที่เงื่อนเลข8 คือ 1,800 กก.

฿ 15,000.00 ใส่ตะกร้า
เชือก CONTACT Rope PETZL ขนาด 9.8 มม. ยาว 60 ม.
เชือก CONTACT Rope PETZL ขนาด 9.8 มม. ยาว 60 ม.
เชือก CONTACT Rope PETZL ขนาด 9.8 มม. ยาว 60 ม.

(ราคาไม่รวมค่าส่ง)

รหัส 405-134

เป็นเชือก Dynamic สำหรับปีนหน้าผา/ไต่เขา มีขนาด 9.8 มม. ยาว 60 ม. รับน้ำหนักได้ 855 กก. Breaking Load 850 กก. อัตราการยืด 9.0% เปอร์เซ็นต์ของปลอกเชือก 41% น้ำหนักเชือก/เมตร 60 กรัม

฿ 9,200.00 ใส่ตะกร้า
เชือก BEAL Industrie CST11 ขนาด 11 มม. ยาว 50 ม.
เชือก BEAL Industrie CST11 ขนาด 11 มม. ยาว 50 ม.

รหัส 405-136

เป็นเชือกที่ใช้ในการทำงานที่สูง ขนาด 11 มม. ยาว 50 เมตร ผลิตจาก Polyamide ที่มีความยืดหยุ่น รับน้ำหนักได้ 2,400 กก. Breaking Load 3,200 กก.

฿ 7,800.00 ใส่ตะกร้า
เชือก BEAL Industrie CST11 ขนาด 11 มม. ยาว 100 ม.
เชือก BEAL Industrie CST11 ขนาด 11 มม. ยาว 100 ม.

รหัส 405-137

เป็นเชือกที่ใช้ในการทำงานที่สูง ขนาด 11 มม. ยาว 100 เมตร ผลิตจาก Polyamide ที่มีความยืดหยุ่น รับน้ำหนักได้ 2,400 กก. Breaking Load 3,200 กก. ความแข็งแรงที่เงื่อนเลข8 คือ 2,100 กก. ความแข็งแรงที่เงื่อนเลข9 คือ 2,200 กก. อัตราการยืดที่ 50/150 กก. คือ 2.8% เปอร์เซ็นต์ของปลอกเชือก 36% ความหนาแน่นของแกนเชือก 64% อัตราการหดในน้ำ 4% การเลื่อนไหลของปลอกเชือก 0.8% น้ำหนักเชือก/เมตร 73 กรัม

฿ 15,600.00 ใส่ตะกร้า
เชือกปีนเขา BEAL รุ่น Top Gun II UNICORE ขนาด 10.5 มม.
เชือกปีนเขา BEAL รุ่น Top Gun II UNICORE ขนาด 10.5 มม.
เชือกปีนเขา BEAL รุ่น Top Gun II UNICORE ขนาด 10.5 มม.

รหัส 405-139

เป็นเชือก Dynamiques ที่ใช้ในการปีนเขาไต่เขา ขนาด 10.5 มม. ยาว 60 เมตร ผลิตจาก Polyamide ที่มีความยืดหยุ่น รับน้ำหนักได้ 1,200 กก. Breaking Load 2,100 กก. อัตราการยืดที่ 80 กก. คือ 9.5% เปอร์เซ็นต์ของปลอกเชือก 40% ความหนาแน่นของแกนเชือก 60% น้ำหนักเชือก/เมตร 68 กรัม

฿ 9,850.00 ใส่ตะกร้า
เชือก BEAL รุ่น Flyer II ขนาด 10.2 มม.
เชือก BEAL รุ่น Flyer II ขนาด 10.2 มม.
เชือก BEAL รุ่น Flyer II ขนาด 10.2 มม.

รหัส 405-140

เป็นเชือกที่เหมาะสำหรับการไต่ผาเทียม มีความยาว 60 เมตร มีความยืดหยุ่น Breaking Load 740-755 กก. ความหนาแน่นของแกนเชือก 37% อัตราการดูดซึมน้ำ 1.1% มีความทนทานต่อการพาดตามขอบพื้นฉาก น้ำหนักเชือก/เมตร 65 กรัม

฿ 9,900.00 ใส่ตะกร้า