CAVING ANCHORS DEMI Round รุ่น P18
CAVING ANCHORS DEMI Round รุ่น P18

รหัส 405-259

ผลิตจากอลูมิเนียมเมล์ลอน ใช้ติดกับ Harness มีน้ำหนัก 55 กรัม รับน้ำหนักแนวนอนได้ 10 KN หรือ 1,003.60 กก. รับน้ำหนักแรงที่มากระทำต่อวัตถุในแนวนอนได้ 10 KN รับน้ำหนักแรงที่มากระทำต่อวัตถุในแนวดิ่งได้ 25 KN

฿ 1,120.00 ใส่ตะกร้า
CAVING ANCHORS GO MODEL P15
CAVING ANCHORS GO MODEL P15

รหัส 405-260

ผลิตจากเหล็กกล้า มีน้ำหนัก 60 กรัม รับน้ำหนักแนวนอนได้ 10 KN หรือ 1,003.60 กก. รับน้ำหนักแรงที่มากระทำต่อวัตถุในแนวนอนได้ 10 KN รับน้ำหนักแรงที่มากระทำต่อวัตถุในแนวดิ่งได้ 25 KN

฿ 310.00 ใส่ตะกร้า
CARABINER Am’D Triact-Lock รุ่น M34 TL
CARABINER Am’D Triact-Lock รุ่น M34 TL
CARABINER Am’D Triact-Lock รุ่น M34 TL

รหัส 405-261

เป็น CARABINER แบบล็อคอัตโนมัติสองทิศทาง ผลิตจากอลูมินั่มอัลลอยด์ มีน้ำหนัก 74 กรัม รับน้ำหนักแรงที่มากระทำต่อวัตถุในแนวนอนได้ 7 KN และรับน้ำหนักแรงที่มากระทำต่อวัตถุในแนวดิ่งได้ 28 KN บริเวณปิดเปิดมีสีแดง หากยังเห็นสีแดงแสดงว่า CARABINER ล็อคหรือปิดไม่สนิท

เป็นอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล โดยใช้เชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่นตั้งแต่ 2 ชนิด ขึ้นไป เช่น Harness เป็นต้น

฿ 1,250.00 ใส่ตะกร้า
OXAN Triact-Lock Steel Carabiner รุ่น M72 TLA
OXAN Triact-Lock Steel Carabiner รุ่น M72 TLA
OXAN Triact-Lock Steel Carabiner รุ่น M72 TLA

รหัส 405-262

เป็น CARABINER แบบล็อคอัตโนมัติสองทิศทาง ผลิตจากเหล็กกล้า มีน้ำหนัก 235 กรัม รับน้ำหนักแรงที่มากระทำต่อวัตถุในแนวนอนได้ 27 KN และรับน้ำหนักแรงที่มากระทำต่อวัตถุในแนวดิ่งได้ 16 KN

฿ 960.00 ใส่ตะกร้า
VULCAN Triact-Lock Steel Carabiner รุ่น M73 TL
VULCAN Triact-Lock Steel Carabiner รุ่น M73 TL
VULCAN Triact-Lock Steel Carabiner รุ่น M73 TL

รหัส 405-263

เป็น CARABINER แบบล็อคอัตโนมัติสองทิศทาง ผลิตจากเหล็กกล้า มีน้ำหนัก 285 กรัม รับน้ำหนักแรงที่มากระทำต่อวัตถุในแนวนอนได้ 40 KN และรับน้ำหนักแรงที่มากระทำต่อวัตถุในแนวดิ่งได้ 16 KN

฿ 1,550.00 ใส่ตะกร้า
PULLEY CARABINER ROLLCLIP A รุ่น P74
PULLEY CARABINER ROLLCLIP A รุ่น P74
PULLEY CARABINER ROLLCLIP A รุ่น P74

(สินค้าไม่รวมค่าส่ง)

รหัส 405-267

เป็นคาราไบเนอร์ พร้อมรอก ผลิตจากอลูมิเนียมอัลลอยด์ มีน้ำหนัก 105 กรัม ช่องเปิดปิดมีขนาด 25 มม. รับน้ำหนักแรงที่มากระทำต่อวัตถุในแนวนอนได้ 8 KN รับน้ำหนักแรงที่มากระทำต่อวัตถุในแนวดิ่งได้ 20 KN ไม่มีประตูล็อค เหมาะสำหรับการทำงานที่จำเป็นต้องการเปิดปิดประตูล็อคอยู่บ่อยๆ

ใช้งานร่วมกับเชือกที่มีขนาด 7-13 มม. และ ASCENTION Handled rope clamp

฿ 2,350.00 ใส่ตะกร้า
PULLEY CARABINER ROLLCLIP A รุ่น P74 TL
PULLEY CARABINER ROLLCLIP A รุ่น P74 TL
PULLEY CARABINER ROLLCLIP A รุ่น P74 TL

(สินค้าไม่รวมค่าส่ง)

รหัส 405-268

เป็นคาราไบเนอร์ พร้อมรอก แบบล็อคอัตโนมัติ ผลิตจากอลูมิเนียมอัลลอยด์ มีน้ำหนัก 115 กรัม ช่องเปิดปิดมีขนาด 22 มม. รับน้ำหนักแรงที่มากระทำต่อวัตถุในแนวนอนได้ 8 KN รับน้ำหนักแรงที่มากระทำต่อวัตถุในแนวดิ่งได้ 20 KN ตัวล็อคจะแข็งแรงมากสุดเมื่อประตูปิดสนิท

ใช้งานร่วมกับเชือกที่มีขนาด 7-13 มม. และ ASCENTION Handled rope clamp

฿ 2,650.00 ใส่ตะกร้า
PULLEY CARABINER ROLLCLIP Z รุ่น P75 TL
PULLEY CARABINER ROLLCLIP Z รุ่น P75 TL
PULLEY CARABINER ROLLCLIP Z รุ่น P75 TL

(สินค้าไม่รวมค่าส่ง)

รหัส 405-269

เป็นคาราไบเนอร์ รูปD พร้อมรอก แบบล็อคอัตโนมัติ ผลิตจากอลูมิเนียมอัลลอยด์ มีน้ำหนัก 110 กรัม ช่องเปิดปิดมีขนาด 20 มม. รับน้ำหนักแรงที่มากระทำต่อวัตถุในแนวนอนได้ 8 KN รับน้ำหนักแรงที่มากระทำต่อวัตถุในแนวดิ่งได้ 20 KN ตัวล็อคจะแข็งแรงมากสุดเมื่อประตูปิดสนิท

ใช้งานร่วมกับเชือกที่มีขนาด 7-13 มม. และ ASCENTION Handled rope clamp หรือ Arborist Mechanical Prusik ZIGZAG

฿ 2,650.00 ใส่ตะกร้า
Carabiner OXAN Carabiner รุ่น M72A TLA Triact-Lock
Carabiner OXAN Carabiner รุ่น M72A TLA Triact-Lock
Carabiner OXAN Carabiner รุ่น M72A TLA Triact-Lock

รหัส 405-270

เป็น Carabiner แบบล็อคอัตโนมัติ(แต่ควรตรวจเช็คทุกครั้งเมื่อปิดล็อค เพื่อให้แน่ใจ
ว่าได้ปิดล็อคอย่างสมบูรณ์ดีแล้ว) ผลิตจากเหล็กกล้า มีน้ำหนัก 230 กรัม ออกแบบมาเพื่อใช้ในกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการตกจากที่สูง
รับน้ำหนักแรงที่มากระทำต่อวัตถุในแนวนอนได้ 38 kN และรับน้ำหนักแรงที่มากระทำต่อวัตถุในแนวดิ่งได้ 16 kN
Carabiner มีความแข็งแรงมากที่สุดเมื่อแรงกดลงด้านแกนหลักของมัน ขณะที่ประตูปิดล็อค การใช้แรงกดลงบนด้านอื่นของคาราไบเนอร์(เช่น บนด้านรอง หรือในขณะที่ประตูเปิดอยู่) เป็นสิ่งอันตรายและทำให้ความแข็งแรงลดลง
เป็นอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล โดยใช้เชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่นตั้งแต่ 2 ชนิด ขึ้นไป เช่น Harness และเชือก เป็นต้น

฿ 1,150.00 ใส่ตะกร้า
Carabiner William Triact-Lock รุ่น M36A TL
Carabiner William Triact-Lock รุ่น M36A TL
Carabiner William Triact-Lock รุ่น M36A TL

(ราคาไม่รวมส่ง)

รหัส 405-271

เป็น Carabiner แบบล็อคอัตโนมัติ(แต่ควรตรวจเช็คทุกครั้งเมื่อปิดล็อค เพื่อให้แน่ใจว่าได้ปิดล็อคอย่างสมบูรณ์ดีแล้ว) ผลิตจากอลูมินั่ม มีน้ำหนัก 90 กรัม ออกแบบมาเพื่อใช้ในกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการตกจากที่สูง
รับน้ำหนักแรงที่มากระทำต่อวัตถุในแนวนอนได้ 27 kN และรับน้ำหนักแรงที่มากระทำต่อวัตถุในแนวดิ่งได้ 8 kN

฿ 2,150.00 ใส่ตะกร้า
Petzl สายต่อสแนปลิงก์ 25 ซม.
Petzl สายต่อสแนปลิงก์ 25 ซม.
Petzl สายต่อสแนปลิงก์ 25 ซม.

(ไม่รวมค่าจัดส่งฯ)

รหัส 405-332

เป็นสายต่อ Carabiner

฿ 360.00 ใส่ตะกร้า
SECUR Shoulder Straps รุ่น C74A
SECUR Shoulder Straps รุ่น C74A
SECUR Shoulder Straps รุ่น C74A

รหัส 405-353

ใช้ติดกับ Harness และ CROLL Chest Ascender มีน้ำหนัก 120 กรัม

฿ 1,350.00 ใส่ตะกร้า