โป๊ะตะเกียงเจ้าพายุ
โป๊ะตะเกียงเจ้าพายุ

(ราคาไม่รวมค่าจัดส่ง)

รับลมหนาว 1 ตุลา’ – 29 ธันวา’66 สมาชิกสโมสรฯได้รับส่วนลด 20%

รหัส 503-110

ขนาด Ø 4.25 นิ้ว สูง 4.5 นิ้ว ใช้ได้กับโป๊ะตะเกียงเจ้าพายุเท่านั้น

฿ 195.00 ใส่ตะกร้า
ไส้ตะเกียงเจ้าพายุ
ไส้ตะเกียงเจ้าพายุ
(ราคาไม่รวมค่าจัดส่ง)

รับลมหนาว 1 ตุลา’ – 29 ธันวา’66 สมาชิกสโมสรฯได้รับส่วนลด 20%

รหัส 503-113

ไส้ตะเกียงเจ้าพายุ

฿ 35.00 ใส่ตะกร้า
โป๊ะตะเกียงจัมโบ้
โป๊ะตะเกียงจัมโบ้
(ราคาไม่รวมค่าจัดส่ง) 

รับลมหนาว 1 ตุลา’ – 29 ธันวา’66 สมาชิกสโมสรฯได้รับส่วนลด 20%

รหัส 503-114

ใช้ได้กับโป๊ะตะเกียงรั้วจัมโบ้ NO.285 เท่านั้น ปากด้านล่างมีขนาด Ø 8 ซม. ปากด้านบนมีขนาด Ø 6.5 ซม. สูง 17 ซม.

฿ 175.00 ใส่ตะกร้า
โป๊ะตะเกียงรั้ว No.255
โป๊ะตะเกียงรั้ว No.255
(ราคาไม่รวมค่าจัดส่ง)

รับลมหนาว 1 ตุลา’ – 29 ธันวา’66 สมาชิกสโมสรฯได้รับส่วนลด 20%

รหัส 503-123

ใช้ได้กับโป๊ะตะเกียงรั้ว No.255 เท่านั้น ปากด้านล่างมีขนาด Ø 5.5 ซม. ปากด้านบนมีขนาด Ø 6 ซม. สูง 9 ซม.

฿ 90.00 ใส่ตะกร้า
โป๊ะตะเกียง 25 ซม.
โป๊ะตะเกียง 25 ซม.

(ไม่รวมค่าจัดส่ง)

รับลมหนาว 1 ตุลา’ – 29 ธันวา’66 สมาชิกสโมสรฯได้รับส่วนลด 20%

รหัส 503-125

ใช้ได้กับตะเกียง 25 ซม. รหัส 503-124 เท่านั้น ปากด้านล่างมีขนาด Ø 5 ซม. ปากด้านบนมีขนาด Ø 6 ซม. สูง 9 ซม. เส้นรอบวงตอนกลางยาว 26.5 ซม.

฿ 95.00 ใส่ตะกร้า
โป๊ะตะเกียง 28 ซม.
โป๊ะตะเกียง 28 ซม.

(ไม่รวมค่าจัดส่ง)

รับลมหนาว 1 ตุลา’ – 29 ธันวา’66 สมาชิกสโมสรฯได้รับส่วนลด 20%

รหัส 503-127

ใช้ได้กับตะเกียง 28 ซม. รหัส 503-126 เท่านั้น ปากด้านล่างมีขนาด Ø 2.5 นิ้ว ปากด้านบนมีขนาด Ø 3 นิ้ว สูง 9 4 นิ้ว เส้นรอบวงตอนกลางยาว 32.5 ซม.

 

฿ 125.00 ใส่ตะกร้า
ฝักบัวตะเกียงเจ้าพายุ
ฝักบัวตะเกียงเจ้าพายุ

(สินค้าไม่รวมค่าส่ง)

รับลมหนาว 1 ตุลา’ – 29 ธันวา’66 สมาชิกสโมสรฯได้รับส่วนลด 20%

รหัส 503-133

ใช้ได้กับโป๊ะตะเกียงเจ้าพายุเท่านั้น

฿ 20.00 ใส่ตะกร้า
หนังสูบสำหรับตะเกียงเจ้าพายุ
หนังสูบสำหรับตะเกียงเจ้าพายุ
(ราคาไม่รวมค่าจัดส่ง)

รับลมหนาว 1 ตุลา’ – 29 ธันวา’66 สมาชิกสโมสรฯได้รับส่วนลด 20%

รหัส 503-140

หนังสูบสำหรับตะเกียงเจ้าพายุ

฿ 10.00 ใส่ตะกร้า
วาล์วตะเกียงเจ้าพายุ
วาล์วตะเกียงเจ้าพายุ

(สินค้าไม่รวมค่าส่ง) 

รับลมหนาว 1 ตุลา’ – 29 ธันวา’66 สมาชิกสโมสรฯได้รับส่วนลด 20%

รหัส 503-159

เป็นตัวล็อควาล์วอยู่ในกระบอกสูบฯของตะเกียงเจ้าพายุ เพื่อป้องกันลมย้อนออก

฿ 65.00 ใส่ตะกร้า
หลอดไฟฉาย MAGLITE Xenon 2 Cell C & D Size
หลอดไฟฉาย MAGLITE Xenon 2 Cell C & D Size
(ราคาไม่รวมค่าจัดส่ง)

สมาชิกสโมสรฯได้รับส่วนลด 10%

รหัส 504-452

Xenon นอกจากจะให้พลังงานแสงสว่างได้ไกลกว่าหลอดฮาโลเจน ยังช่วยประหยัดพลังงานของแบตเตอรี่ และช่วยลดโลกร้อน

฿ 320.00 ใส่ตะกร้า
หลอดไฟฉาย MAGLITE Xenon 4 Cell C & D Size
หลอดไฟฉาย MAGLITE Xenon 4 Cell C & D Size

(ราคาไม่รวมค่าจัดส่ง)

สมาชิกสโมสรฯได้รับส่วนลด 10%

รหัส 504-454

Xenon นอกจากจะให้พลังงานแสงสว่างได้ไกลกว่าหลอดฮาโลเจน ยังช่วยประหยัดพลังงานของแบตเตอรี่ และช่วยลดโลกร้อน

฿ 320.00 ใส่ตะกร้า
หลอดไฟฉาย MAGLITE Xenon 5 Cell C & D Size
หลอดไฟฉาย MAGLITE Xenon 5 Cell C & D Size

(ราคาไม่รวมค่าจัดส่ง)

สมาชิกสโมสรฯได้รับส่วนลด 10%

รหัส 504-455

Xenon นอกจากจะให้พลังงานแสงสว่างได้ไกลกว่าหลอดฮาโลเจน ยังช่วยประหยัดพลังงานของแบตเตอรี่ และช่วยลดโลกร้อน

฿ 320.00 ใส่ตะกร้า