คู่มือการใช้เรือคายัค (Used to Kayak)

ไม่มีอะไรเลวร้ายไปกว่าการที่ต้องลอยลำอยู่กลางลำน้ำ แล้วพบว่าเสื้อผ้าหรืออุปกรณ์ต่างๆที่จำเป็นนั้นเสียหายจากการเก็บรักษาที่ไม่ดี ซึ่งก็คงเช่นเดียวกับเรือคายัคและอุปกรณ์ที่มีราคาแพงเหล่านั้นด้วย
นี่คือเหตุผลหลักที่เห็นว่าการดูแลรักษาเรือคายัคและอุปกรณ์จึงเป็นเรื่องสำคัญไม่น้อยไปกว่าอุปกรณ์แค้มปิ้งชนิดอื่นๆ

การดูแลรักษาเรือคายัคและอุปกรณ์เพื่อช่วยยืดอายุการใช้งาน(ให้คุ้มกับเงินก้อนสูงที่จ่ายไป) มีด้วยกัน 5 ประการ ได้แก่

1. แห้งสนิท ต้องทำให้แน่ใจว่าทั้งเรือคายัคและอุปกรณ์แห้งสนิทจริงๆ เข้าใจว่าทุกครั้งที่กลับมาจากการพายเรือท่องเที่ยว เรานั้นย่อมรู้สึกเหนื่อยล้าอ่อนเพลีย แต่ต้องตระหนักว่าเรือคายัคและอุปกรณ์นั้นมีราคาค่อนข้างสูง เราจึงควรเสียสละเวลาอันเล็กน้อย ด้วยการเช็ดทำความสะอาดตัวเรือและอุปกรณ์ให้แห้งสนิท


2. แก้ไข ซ่อมแซม และเก็บรักษา ก่อนจัดเก็บเรือเข้าที่ ควรหมั่นตรวจสอบว่ามีอุปกรณ์ชิ้นใดบ้างที่ต้องซ่อมแซม หรือแยกไปเก็บรักษาไว้เป็นพิเศษ โดยเฉพาะอุปกรณ์ที่เป็นยาง ปะเก็น หรือแหวนต่างๆ ซึ่งต้องเก็บไว้ในสภาพแห้งสนิท ควรเคลือบไว้ด้วยสารที่ช่วยรักษาสภาพของอุปกรณ์นั้นๆ อาทิเช่น น้ำยาป้องกันสนิม เป็นต้น และสำหรับซิปของเสื้อคลุมหรือกระเป๋าบางประเภทอาจต้องการสารหล่อลื่นเคลือบไว้เพื่อป้องกันการติดขัดจากคราบของน้ำทะเล ควรหมั่นตรวจสอบและซ่อมแซมอุปกรณ์เหล่านี้ให้ติดเป็นนิสัยอย่างสม่ำเสมอหลังการใช้งาน

3. เก็บอุปกรณ์ต่างๆที่ต้องใช้งาน..ไว้ด้วยกัน เมื่อทำความสะอาดจนอุปกรณ์ทุกอย่างแห้งสนิทแล้ว ควรเก็บอุปกรณ์เหล่านั้นไว้ในกระเป๋าใบใหญ่สักใบ เพื่อสะดวกต่อการหยิบฉวยในการนำไปใช้งาน

4. เก็บไว้ในสถานที่ที่แห้ง และมีอากาศถ่ายเทสะดวก

5. ควรแขวนเรือไว้กับเพดานบ้าน/โรงรถ เพื่อช่วยรักษาสภาพและยืดอายุการใช้งานให้ยาวนานยิ่งขึ้น แต่หากไม่มีที่แขวน ก็ควรวางหงายด้านใดด้านหนึ่งของเรือขึ้น และหมั่นหาเวลากลับเอาด้านเรืออีกด้านสลับกันไปมาอยู่เสมอๆหากไม่ได้ใช้งานบ่อยๆ